--Ads--

VIGAN CITY – Nadunor ti nadumaduma a paset ti bagi ti maysa a senior citizen ta naaksidente bayat ti panagmotorsiklona idiay Barangay Parada, Sto. Domingo, Ilocos Sur.

Segun ti Sto. Domingo Municipal Police Station, ti nagmaneho ti motorsiklo ket ni Bonie Ibus Alibania, agtawen iti innem a pulo ket tallo, naasawaan, holder ti driver’s license nga agnaed idiay Barangay Cabarambanan, Sinait, Ilocos Sur.

Sakbay ti insidente ket agpapabagatan ti motorsiklo ket idi nadanonna iti nasao a lugar ket impadasna ti nag-overtake iti maysa a motor iti sangona ngem nag-overtake met ti maysa a van manipod iti bangir a linya a gappuanan ti panangukuparna ti linyana isu a nagpreno ngem naawanan ti kontrol iti manibelana a gappuanan ti pannakaaksidentena.

Nadunor ti ulo ni Alibania ken nagasgasan ti bagina isu a naipan iti Ilocos Sur District Hospital – Magsingal para ti pannakatamingna.

-- ADVERTISEMENT --