Tallo a siklista a mangibagi iti Pilipinas para iti Tour de DMZ idiay South...

VIGAN CITY - Malidayan ni Mark Mcqueen Arellano, siklista a tubo iti Sta. Cruz, Sto. Domingo ta naaksidenteda kagiddan iti pannagibagida iti pagilian iti...

Grade 11 student iti Narvacan National Central High School , nakaala ti silver medal iti...

VIGAN CITY - Maragsakan ni Khrizia Yvonne Aquino nga agbasbasa iti Narvacan National Highschool a dakkel a dayaw kenkuana iti makaiyawid iti silver medal...

Unang atletang nakapagtala ng gold medal sa larangan ng soft tennis sa SEA Games,...

VIGAN CITY – Balik-ensayo na naman para sa kanyang susunod na laban ang atletang si Joseph Arcilla, na siyang kauna-unahang nakasungkit ng gintong medalya...

7 ASIDE Football Festival, nangrugin a naisayangkat

VIGAN CITY - Nangrugin ita nga aldaw iti 7 ASIDE football festival iti probinsia a nakipasetan iti agduduma a football association iti pagilian a...

PSC Commissioner Noli Eala, dinayawna ti panang-host ti probinsia iti 2022 Batang Pinoy

VIGAN CITY -Dinayaw ni Philippine Sports Commission Commissioner Noli Eala ti kalkalpas a hosting ti probinsia iti Batang Pinoy ket imbilangna a maysa kadagiti...

Ilocos Sur, nakasaganan para iti 2022 Batang Pinoy

VIGAN CITY - Siam a pulo ket lima a porsienton a nakasagana ti probinsia nga Ilocos Sur iti panangsangailida iti 2022 Batang Pinoy a...

Gold ken silver medal, iyawid ti Team Philippines iti kalkalpas a World Robot Competition...

VIGAN CITY - Iyawid iti Team Philippines ti Gold ken Silver medal ta nangabakda iti kalkalpas a World Robot Competition 2022 a napasamak idiay...

PSC ken PGIS, nagperman iti katulagan para iti Batang Pinoy 2022

VIGAN CITY - Nagtinnulagen ti Philippine Sports Commission ken ti Ilocos Sur Provincial Government a ti 2022 Batang Pinoy National Championships ket mangrugi inton...

Ilocos Sur, agsagsaganan para ti Batang Pinoy 2022 inton Disyembre

VIGAN CITY - Agsagsaganan iti Ilocos Sur para iti maisayangkat a Batang Pinoy 2022 inton Disyembre nga isu ti host ita a tawen. Iti pannaki-uman...

Houston Rockets Guard Jalen Green, bimmisita iti Ilocos Sur

VIGAN CITY - Nagawid iti probinsia nga Ilocos Sur ni Houston Rockets NBA star Jalen Green para iti kaunaan a panagbisita na iti...