--Ads--

VIGAN CITY – Nagballaag ti Department of Social Welfare and Development (DSWD) iti publiko kontra kadagiti peke a cash assistance program nga agkarkari ti P5,000 iti amin a graduating student.

Binigbig ti ahensya ti makapadudua a Facebook page a mangididiaya ti P5,000 cash assistance iti amin nga estudyante nga agturpos ita 2024 kalpasan ti registration ti personal information-da.

Segun ti DSWD, awan ti programa ti ahensya a mangmangted ti P5,000 cash assistance para iti amin nga estudyante nga agturpos ita a tawen.

Inallukoy ti DSWD iti publiko nga ireport dagiti kas ti nasao a page ken ti laeng official verified social media accounts iti departamento ti papanan para kadagiti lehitimo a programa.

-- ADVERTISEMENT --